giải bóng bàn clb nguyễn thông

nhằm tạo điều kiện để ae giao lưu và biết về clb nguyễn thông xin thông báo vào khoản đầu tháng 10clb sẻ tổ chức giải bóng bàn ng thông mở rộng.điều lệ và lệ phí giãi sẻ bổ sung sau nhá