bác nào biết post bài của trần hùng báo đại đoàn kết đăng trên thể thao .com.vn ngày 14/9 vừa qua nói về nhân sự của tuyển bóng bàn việt nam sắp dự giải đna ,để các anh em diễn đàn tham khảo ,góp ý -đúng hay sai -cám ơn