hai giải
hôm nay diễn ra song song 2 giải .
giải parragame toàn quốc tại nhà thi đấu tân bình .
và giải chân tình ngọc sơn tại đầu máy .
anh em thu xếp đi xem cổ vũ các đấu thủ thi đấu nhé .