năm nay diễn đàn mình có vẻ vắng vẻ quá. năm mới các bác không tổ chức giải đấu gì để chào xuân ạ thèm biathèm biathèm bia
tổ chức chym cú 9 lấy lại không khí đi các bác thèm biathèm biathèm bia