xin chào cả nhà , tôi mở topic này mong muốn ace có chung nghề nghiệp sữa chữa điện thoại vào trao đổi chia sẻ kinh nghệm trong nghề nghiệp cũng như trong bb hy vọng trong diễn đàn này có nhiều đồng nghiệp của tôi