đúng đó các bác. bóng bàn là môn thể thao rất khó chơi nên người mới chơi dể nãn chí. để phát triển sâu rộng môn này hơn nửa trên hành tinh các chú ittf gi đấy có dự tính tăng cỡ bóng lên đấy các bác ấy nói đối giật sẽ dễ hơn, giật càng nhiều các càng hấp dẫn. thế đấy các bác gãy tay luôn.