có bác nào tác nghiệp giải cdm toàn quốc tại cần thơ thông tin kịp thời cho ae ở xã biết nhé