giải này tổ chức vào ngày 17-18/9 tại nhà thi đấu quận cầu giấy. tham gia có 2 thành viên tích cực của diễn đàn là anh tranthelong và anh binhlt. do tình hình ngành xd ảm đạm nên không được sôi động lắm, ngoài ra thiếu lính đánh thuê nên các trận đấu chuyên môn không cao!hlv toàn mướp và anh binhlt:

đội anh tranthelong với lực lượng chính toàn chơi tennis :zingme52:tranthelong và hr: