Trích dẫn Gửi bởi schlum
ban tc xem lại danh sách giúp.
hưng anti đánh cho t&f b3 chứ không phải t&f1.
link đúng này: https://excel.office.live.com/x/excelview.aspx?fbsrc=https://www.facebook.com/download/file_preview.php?id=480230798745600&time=139461261 0&metadata&access_token=100006331210498:avjt_twndh sdye_anoonxrpevfhtvvthhjnkvxa0nx6ifw&title=danh sach dong doi giai thanh xuan open.xls
thanks.
đã chỉnh sửa rồi bác nhé