có ai đánh giải cđ ngành giáo dục tp. hn ở ntđ cầu giấy thứ 7 này không? nếu gặp em xin nhẹ tay nhé (hạng trên 35 dưới 45 )