Mảng viễn thông trong và ko kể nước với về doanh thu 89.000 tỉ đồng cho Viettel trong toàn bô 110.000 tỉ đồng doanh thu hợp nhất nửa đầu năm 2019.
Đọc thêm: http://lapmangviettel.com.vn/internet-viettel.html
Internet
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa thông báo số liệu kết quả marketing 6 tháng đầu năm 2019 mang doanh thu và lợi nhuận đều lớn lên, trong bối cảnh toàn cầu viễn thông cực nhọc gay gắt và bước vào thủ tục bão hòa. Cụ thể, doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn Viettelđạt 110.000 tỉ đồng - tăng 7,4% đối chiếu cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất đạt 21.300 tỉ đồng - tăng 10,2% và vượt 24,7% so với kế hoạch.

Tổng doanh thu của Viettel trong nước và quốc tế đạt 89.000 tỉ đồng.
đang quan tâm, mặc dù thị trường viễn thông trong nước nặng nề gay gắt và đã ở thủ tục bão hòa, doanh thu của viễn thông trong nước của Viettel vẫn nâng cao 2,9% phân tích cộng kỳ và đạt 70.000 tỉ đồng. Vững mạnh của viễn thông trong nước đầy đủ là nguồn thu từ data mang “cú huých 4G” với tỉ lệ lớn mạnh data 17,5% phân tích cùng kỳ năm 2018, bù đắp cho đà suy giảm của doanh thu từ thoại và SMS.
Riêng khối viễn thông nước quanh đó, tổng doanh thu từ những thị trường quốc tế của Viettel (gồm Viettel Global và thế giới Peru) đạt 810 triệu USD (gần 19.000 tỉ đồng), nâng cao 35,4% đối chiếu cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận của khối viễn thông nước kế bên (bao gồm Viettel Global và toàn cầu Peru) đạt đến gần 80 triệu USD (khoảng 1.800 tỉ đồng), đáp ứng 452% kế hoạch năm.
đặc biệt, Myanmar là thị trường quốc tế mới đi vào hoạt động của Viettel nhưng đã đạt được các kết quả đáng kể. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Mytel (tên nhãn hàng của Viettel tại Myanmar) đã phát triển thành nhà mạng mobile lớn lắp thêm 3 ở Myanmar.
Ở dịch vụ chuyển mạng giữa số, tới cuối tháng 6, Viettel sở hữu số lượng người sử dụng buộc phải chuyển tới lớn nhất, mang tỉ lệ 53% tổng lời yêu cầu toàn thế giới. Ngày 10/5/2019, Viettel cũng vươn lên là siêu thị lần thứ nhất tại Việt Nam thí nghiệm mạng 5G.

View more random threads: