kính gửi các anh/chị lịch thi đấu của giải năm nay để tiện sắp xếp đi xem.
http://pingponghcm.org/tintucchitietgiaidau.php?idgd=14&id=573