thảo nào bảng mình khoai thật hóa ra 1 chú em nhất và 1 chú em nhì kể ra thua cũng khâm phục vì họ là người giỏi hơn mình.hẹn cuối năm nay thế nào.