mời các bác đọc bài viết về giải đấu trên website chính thức của clb bóng bàn duy hưng
http://bongbanduyhung.com/tin-tuc/122-giai-bong-ban-quan-ba-dinh-mo-rong-lan-ii-2014.html