168 PROPERTY - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY
[replacer_a] là một công ty quản lý tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu tập trung vào việc cung cấp dịch vụ cho thuê căn hộ cho người nước ngoài tại Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Công ty chúng tôi cung cấp cả dịch vụ cho thuê dài hạn và ngắn hạn cho khách hàng của mình nhưng dài hạn là nhiều nhất và các dịch vụ cho thuê khác có liên quan.

Chúng tôi liệt kê tất cả các tài sản trên trang web của chúng tôi và cung cấp dịch vụ chụp ảnh để tải lên hình ảnh chuyên nghiệp của tài sản trên trang web của chúng tôi.
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ quản lý căn hộ và quản lý dân cư riêng biệt. Các dịch vụ cũng bao gồm thu tiền thuê, đánh giá thuê, phí dịch vụ, trách nhiệm sửa chữa, cho phép lại và cho thuê lại gia hạn.
Thông tin liên hệ công ty 168 Property
168 PROPERTY - REAL ESTATE SERVICE INVESTMENT COMPANY LIMITED
168 PROPERTY is a property management company located in Ho Chi Minh City that mostly focused on providing apartment rental services to expats in Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Our company offers both long-term and short-term rental services to its clients but Long-term is the most, and other related rental services as well.
We list all the properties on our website and offering photography services to upload professional pictures of the property on our website. We also offer separate flat management and residential management services. The services also include rent collection, rent reviews, service charges, responsibility for repairs, re-letting, and lease renewals.
Contact Info
  • 168 PROPERTY CO.,LTD
  • No 02, Le Thuoc street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC
  • Phone: (+84) 90.1995.168
  • Email: info@168property.vn

View more random threads: