UBND TPHCM cho biết, đã cơ bản xử lý chấm dứt tình trạng dự án chậm triển khai, các chủ đầu tư dự án đã có ý thức đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tình trạng chậm triển khai được kéo giảm, quyền lợi của người dân được đảm bảo.
>>Kiểm tra, xử lý tình trạng gần 2000 ha đất dự án đô thị bị bỏ hoang ở Mê Linh (Hà Nội)
>>Hà Nội điểm tên, thu hồi các dự án vi phạm, chậm tiến độ

Đọc thêm:[replacer_a]

UBND TPHCM mới đây đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình về xử lý sau thanh tra về đất đai tại TPHCM liên quan đến Kết luận thanh tra số 2889/KL-TTCP ngày 27/10/2011 của Thanh tra Chính phủ.
Báo cáo cho hay, từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2011, UBND thành phố đã ban hành quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 790 dự án sử dụng vào mục đích phát triển nhà ở, sản xuất kinh doanh, phúc lợi công cộng, tổng diện tích 14.540ha.
Đến thời điểm báo cáo, UBND thành phố đã thu hồi, huỷ bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của 108 dự án, diện tích 1.552,4ha và đã điều chỉnh, cắt giảm quy mô diện tích của 10 dự án (giảm 33,84ha).
“Như vậy, UBND TPHCM đã cơ bản xử lý chấm dứt tình trạng dự án chậm triển khai, các chủ đầu tư dự án đã có ý thức đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tình trạng chậm triển khai được kéo giảm, quyền lợi của người dân được đảm bảo theo luật, tình trạng khiếu nại, bức xúc của người dân liên quan đến dự án giảm đáng kể”, báo cáo nêu.
UBND thành phố cho biết, qua rà soát, thấy một số vấn đề tồn tại khó khăn như: số lượng các dự án nhiều, pháp lý phức tạp, dự án trải qua thời kỳ của Luật Đất đai khác nhau nên chính sách bồi thường, hỗ trợ thường xuyên thay đổi.
Bên cạnh đó, việc xử lý các dự án cũng cần phải đảm bảo hài hoà quyền lợi hợp pháp của nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Đây là vấn đề khó, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
“Nhiều dự án bồi thường “da beo” nên không triển khai được, người dân và chủ đầu tư không thống nhất được về giá bồi thường. Có một số dự án có quy mô lớn chậm triển khai, chủ đầu tư dự án xin dãn tiến độ, phân kỳ đầu tư để tập trung đầu tư cuốn chiếu. Đối với công trình công cộng còn chậm bố trí vốn để tiến hành chi trả bồi thường cho người bị thu hồi đất…”, UBND thành phố cho biết.
Để thực hiện quyết định thanh tra từ Thanh tra Chính phủ, UBND quận, huyện tại TPHCM cũng làm việc với các chủ đầu tư dự án để rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án; việc lập và phê duyệt dự án đầu tư, tiến độ thực hiện thu hồi đất, tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng…
Kết quả rà soát đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, tổng số các khu đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2012-2017 là 1.497 khu đất với tổng diện tích 7.417ha. Trong đó, 5 khu đất diện tích 5,93ha đã xác định xong tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp hoặc tạm nộp; có 73 khu đất diện tích 93ha sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho thuê lại, chậm đưa đất vào sử dụng, đã có công trình nhưng để trống và chậm tiến độ xây dựng.
Đến ngày 3/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có báo cáo kiến nghị xử lý 180 dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ năm 2015-2018 của các quận, huyện với tổng diện tích 812,9ha, trong đó có 80 dự án thu hồi đất được HĐND thành phố quyết định thông qua với diện tích 281,7ha.